PHẠM THẾ ANH

 • Họ tên : PHẠM THẾ ANH
 • M/F : Nam
 • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
 • Học vị : Tiến sĩ
 • Học hàm - chức danh : Giảng viên
 • Chức vụ : Giảng viên không kiêm nhiệm
 • Email : anhpt@huce.edu.vn
 • 4.3/5 - (15 bình chọn)

ĐÀO TẠO

 • Giảng dạy: môn Cơ học đất, và môn Nền móng (tiếng Việt và tiếng Anh)
 • Hướng dẫn sinh viên làm NCKH
 • Đào tạo sau đại học: Thạc sỹ, Tiến sỹ

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

 • Công trình ngầm
 • Ổn định mái dốc
 • Cải tạo nền đất

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp: Đại học Xây dựng
 • Thạc sỹ Địa kỹ thuật: Đại học quốc lập Yokohama, Nhật Bản
 • Tiến sỹ Địa kỹ thuật: Đại học công nghệ Nagaoka, Niigata, Nhật Bản
 • Tư vấn về Địa kỹ thuật, Xây dựng dân dụng & công nghiệp, và Hạ tầng ở nhiều dự án khác nhau. Ngoài ra có kinh nghiệm xây dựng, quản lý và đào tạo các tổ đội thiết kế.

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

Bài báo hội thảo trong nước

Sách