CAO PHÚ CƯỜNG

  • Họ tên : CAO PHÚ CƯỜNG
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Tiến sĩ
  • Học hàm - chức danh : Giảng viên
  • Chức vụ : Giảng viên không kiêm nhiệm
  • Ngày sinh : 18-05-1978
  • Email : cuongcp@huce.edu.vn
  • 4.4/5 - (5 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Đường ô tô – Đường đô thị, Đại học Xây dựng, Việt Nam. 2001
Thạc sĩ: Chuyên ngành Đường ô tô & Đường sắt, Đại học Đồng Tế, Trung Quốc. 2009
Tiến sĩ: Chuyên ngành Đường ô tô & Đường sắt, Đại học Đồng Tế, Trung Quốc. 2013

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Bê tông nhựa và nhựa asphalt.
2. Kết cấu mặt đường
3. Xử lý nền đất yếu
4. Công trình cảng hàng không và sân bay
5. Vật liệu mới cho công trình giao thông vận tải

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Chức danh
2001-2005 Đại học Xây dựng Giảng viên
2005-2009 Trường Đại học Đồng Tế, TP Thượng Hải, Trung Quốc. Học viên Tiếng Trung
2006-2009 Trường Đại học Đồng Tế, TP Thượng Hải, Trung Quốc. Nghiên cứu sinh Thạc sĩ đường ô tô và đường sắt
2009-2013 Trường Đại học Đồng Tế, TP Thượng Hải, Trung Quốc. Nghiên cứu sinh Tiến sĩ đường ô tô và đường sắt
2013-nay Đại học Xây dựng Giảng viên
2017-nay Hội đồng nghiệm thu Nhà nước Chuyên gia

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

4. Chủ nhiệm đề tài (2018). Nghiên cứu xây dựng bộ tài liệu mẫu điển hình về công trình hạ tầng kỹ thuật áp dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sở KHCN TP Hà Nội.

3. Chủ nhiệm đề tài (2015). Nghiên cứu chỉ số độ kim lún PI để đánh giá chất lượng nhựa asphalt thường. Đại học Xây dựng.
2. Chủ nhiệm đề tài (2014). Đánh giá khả năng ứng dụng tiêu chuẩn Trung Quốc về thiết kế áo đường mềm trên mặt cầu bê tông xi măng tại Việt Nam. Đại học Xây dựng.
1. Thư ký đề tài (2013). Nghiên cứu giải pháp quản lý khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Hà Nội dưới tác động của xe tải trọng lớn, trùng phục. Sở KHCN TP Hà Nội.
Bài báo khoa học quốc tế5. Gao FuQiang (Cao Phú Cường), Mao Juliang (2009). 基于沥青路面排水基层的排水性能要求. 湖南交通科技Vol 35 No.3.
4. Gao FuQiang (Cao Phú Cường), Mao Juliang (2009). 基于快速修补多孔水稳基层的抗压强度研究. 湖南交通科技Vol 35 No.1.
3. Cao Phu Cuong, Guo Zhongyin, Yang Yongshun and Xue Zhichao (2013). Analysis of Effects of High Temperature and Loading Frequency on Asphalt Binder. Applied Mechanics and Materials ,Vol. 372 (Switzerland). EI compendex, Scopus.
2. Cao Phu Cuong, Guo Zhongyin, Yang Yongshun and Xue Zhichao (2013). Analysis of Effects of High Temperature on Asphalt Binder. Applied Mechanics and Materials, Vol. 325-326 (Switzerland). EI compendex, Scopus.
1. Cao Phu Cuong, Guo Zhongyin, Yang Yongshun and Xue Zhichao (2013). Analysis of Effects of High Temperature and Shear Stress on Asphalt Binder. Applied Mechanics and Materials, Vol. 281 (Switzerland). EI compendex, Scopus.
Bài báo hội thảo quốc tếBài báo khoa học trong nước2. Cao Phú Cường (2011). Phân tích ảnh hưởng của mô đun đàn hồi của nền đất trong kết cấu áo đường mềm. Tạp chí Kết cấu và công nghệ xây dựng.

1. Cao Phú Cường (2011). Phân tích ảnh hưởng của lớp bê tông asphalt trong kết cấu áo đường mềm. Tạp chí Giao thông vận tải.Bài báo hội thảo trong nước

Sách