Bộ môn Cơ học đất - Nền móng

 • Trang chủ
 • Bộ môn Cơ học đất - Nền móng

Bộ môn Cơ Học Đất – Nền Móng được thành lập từ niên học 1958 – 1959 ở Khoa Xây Dựng – trường Đại Học Bách Khoa, với một phòng thí nghiệm chuyên ngành Cơ Học Đất. Năm 1966, Khoa Xây Dựng tách khỏi Đại học Bách Khoa thành lập Trường Đại học Xây Dựng, thì bộ môn Cơ học đất – Nền móng trực thuộc khoa Xây dựng Cầu Đường trường Đại học Xây dựng.

Hiện nay, số thành viên của Bộ môn là 24 thành viên, trong đó có 1 Giáo Sư, 1 Phó Giáo Sư, 6 Tiến Sĩ, 3 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

Danh sách Môn học mà Bộ môn phụ trách là:

Với trình độ Đại học:

 1. Cơ học đất
 2. Nền móng Công trình
 3. Hướng dẫn Đồ án Nền móng Công trình
 4. Móng và Tường chắn
 5. Móng và Tường chắn ứng dụng
 6. Cơ học đất và Nền móng (Môn ghép)
 7. Cơ học đất và Đá (Môn ghép)

Ngoài ra từ năm 1990 Trường Đại Học Xây Dựng đã mở chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ Địa Kỹ Thuật.

Danh sách các Môn học Bộ môn phụ trách đào tạo với cấp cao học là:

 1. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên nghành
 2. Cơ học đất nâng cao
 3. Cơ học đá
 4. Công nghệ cọc
 5. Công nghệ xây dựng móng đặc biệt
 6. Nền móng chuyên sâu
 7. Thí nghiệm và Quan trắc Địa kỹ thuật
 8. Tin học ứng dụng trong Địa kỹ thuật
 9. Lan truyền chất ô nhiễm trong đất
 10. Thực hành thiết kế địa kỹ thuật
 11. Động lực học nền móng
 12. Tham quan, thực tập
 13. Hướng dẫn Luận văn cao học

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng 517a, nhà A1 trường Đại học Xây dựng

Website: http://geo.nuce.edu.vn/

Email: geo.nuce@huce.edu.vn