Thư viện khoa

8993

Tài liệu một số môn học đại cương

Chuyên mục thư viện khoa gửi đến các bạn một số tài liệu các môn học đại cương bao gồm: Cơ kết cấu, Cơ lý...
9346

[Tài Liệu Học Tập] Sách Chuyên Ngành – Bộ môn Cầu và Công trình ngầm

N.L.POLIVANOV, Nguyễn Trâm, Nguyễn Như Khải (dịch) (1979). Thiết kế cầu bê tông cốt thép và cầu thép trên đường ô tô. NXB Khoa học...
10195

[Tài Liệu Học Tập] Sách Chuyên Ngành – Bộ Môn Đường ô tô và đường đô thị

GS. TS Đỗ Bá Chương (2012), Thiết kế đường ô tô - Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam GS. TS Dương Học Hải, GS....
6429

[Tài Liệu Học Tập] Sách Chuyên Ngành – Bộ Môn Cơ Đất

TS. Phan Huy Đông, Ths. Đỗ Thị Thu Hiền, Ths. Phan Hồng Quân (2019). Giáo trình cơ học đất, nền và móng. MXB Xây dựng....
6515

[Tài liệu học tập] Sách chuyên ngành – Bộ môn Trắc địa biên soạn

Sổ tay Trắc địa công trình. Phạm Văn Chuyên (chủ biên). Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1996. Đo đạc. PGS.TS Phạm Văn...
7082

[Tài liệu học tập] Sách chuyên ngành – Bộ môn Địa chất Công trình biên soạn

Trần Thanh Giám, Nguyễn Công Giang (2017.) Địa kỹ thuật ứng dụng. NXB Xây dựng PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích, ThS. Nguyễn Viết Minh (2016). Các kỹ...
9749

[Tài liệu môn học] Các môn học Trắc địa, GIS

Tài liệu học tập các môn học Trắc địa, GIS dưới đây: I. Chương trình 3TC (140211): I.1. Bài tập lớn 3TC: https://drive.google.com/open?id=1xdDGwBvjWiDCIH4tGFuZ-qe0uMTxwFZN Bìa Bài...