Bộ môn Trắc địa

Bộ môn Trắc địa được thành lập từ năm 1966, ngay từ khi thành lập trường Đại học Xây dựng. Trải qua quá trình trưởng thành và phát triển, Bộ môn Trắc địa đã có rất nhiều đóng góp cho sự lớn mạnh của Nhà trường.

Trong công tác nghiên cứu khoa học, Bộ môn đã tham gia, chủ trì nhiều đề tài NCKH cấp Nhà nước, cấp Bộ. Các thầy cô trong Bộ môn đã xuất bản hơn 50 đầu sách chuyên ngành, tham khảo lưu hành rộng rãi trong nước, 7 tài liệu chuyên khảo cho ngành Trắc địa và các ngành Xây dựng và có rất nhiều bài báo trong và ngoài nước trên các tạp chí chuyên đề uy tín.

Trong công tác đào tạo, ban đầu Bộ môn giảng dậy các môn Trắc địa đại cương, GIS cho các ngành đào tạo kỹ sư trong toàn trường và các môn cho một số chuyên ngành cao học. Đến năm 2009, Bộ môn chính thức đào tạo kỹ sư chuyên ngành Trắc địa xây dựng – Địa chính (ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ) của trường Đại học Xây dựng. Hàng năm, Bộ môn đào tạo khoảng 2 đến 3 lớp chuyên ngành. Các kỹ sư Trắc địa, Địa chính được đào tạo tại Trường có thế mạnh về công nghệ, về trắc địa công trình, về thiết kế, thi công xây dựng công trình, về quản lý đất đai bằng công nghệ mới,… và có tay nghề cao, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất cũng như giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Được sự quan tâm, giúp đỡ của Nhà trường, của Khoa và của Bộ môn, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của Bộ môn không ngừng lớn mạnh về chuyên môn lẫn đội ngũ. Hiện nay, tổng số cán bộ hiện đang công tác tại Bộ môn là 15, trong đó có 2 phó giáo sư, 5 tiến sỹ và 3 nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.