VŨ ĐÌNH CHIỀU

  • Họ tên : VŨ ĐÌNH CHIỀU
  • M/F : Nam
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 05-12-1982
  • Email : chieuvd@huce.edu.vn
  • 5/5 - (1 bình chọn)

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Trắc địa, Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội, Việt Nam. 2005
Thạc sĩ: Chuyên ngành Trắc địa, Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội, Việt Nam. 2009

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Quan trắc biến dạng công trình
2. Ứng dụng UAV trong công tác lập bản đồ

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 2007-đến nay Trường Đại học Xây Dựng Giảng viên Bộ môn Trắc địa

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

3. Thành viên (2020). Ứng dụng máy bay không người lái (UAV) trong đo vẽ hoàn công kích thước hình học cầu đường bộ.Trường Đại học xây dựng

2. Chủ nhiệm đề tài (2018). Giám sát chất lượng mặt đường bộ bằng thiết bị máy bay không người lái (UAV), thí điểm tại một số đoạn thuộc Quốc lộ 6. Trường Đại học Xây dựng
1. Thành viên (2008). Nghiên cứu xây dựng Mô hình số địa hình bằng thiết bị và công nghệ hiện đại ứng dụng trong khảo sát, thiết kế xây dựng công trình giao thông và thủy lợi. Cấp Bộ

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

1. Vu Dinh Chieu, Ha Thi Hang*, Tran Dinh Trong, Bui Ngoc Son, Nguyen Dinh Tu (10/2017). Application of the multi-temporal Landsat in measuring changes of coal mining area: A case study at Ha Tu Mine, Quang Ninh Province. Proceedings of the International Conference on Geo-spatial Technologies and Earth Resources – GTER 2017, Hanoi University of Mining and Geology, pp. 377-380.

Bài báo khoa học trong nước

3. Trần Đình Trọng*, Đào Duy Toàn, Vũ Sơn Tùng, Lương Ngọc Dũng, Vũ Đình Chiều, Bùi Ngọc Sơn, Hà Thị Hằng (2016). Phát hiện dị thường trong chuỗi trị đo vị trí điểm GNSS liên tục. Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ K4/2016 tập 19.
2. Lương Ngọc Dũng, Nguyễn Thái Chinh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Đình Huy, Vũ Đình Chiều, Hà Thị Hằng, Bùi Ngọc Sơn (2016). First-order theory of perturbed orbit calculating. Tạp chí ESASGD 2016.
1. Bùi Ngọc Sơn, Trần Đình Trọng*, Vũ Đình Chiều (2015). Xử lý vị trí mạng lưới GPS liên tục RENAG (Pháp). Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

Bài báo hội thảo trong nước

Sách