ĐẶNG DIỆU HUỆ

  • Họ tên : ĐẶNG DIỆU HUỆ
  • M/F : Nữ
  • Hiện trạng công tác : Đang giảng dạy
  • Học vị : Thạc sĩ
  • Ngày sinh : 18-07-1984
  • Email : huedd@huce.edu.vn
  • Đánh giá

ĐÀO TẠO

Đại học: Chuyên ngành Trắc địa, Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội, Việt Nam. 2007
Thạc sĩ: Chuyên ngành Trắc địa, Trường Đại học Mỏ – Địa chất Hà Nội, Việt Nam. 2010

HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH

1. Bản đồ và GIS
2. Trắc địa ảnh, LIDAR, UAV.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Nơi công tác Chức danh
8/2009-đến nay Trường Đại học Xây Dựng Cán bộ hướng dẫn thực hành
8/2007-8/2009 Công ty Trắc địa – Bản đồ, Bộ Quốc phòng Kỹ sư Trắc địa

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu

5. Chủ nhiệm đề tài (2020). Nghiên cứu thành lập cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/ 25000 khu vực Vũ Yển – Phú Thọ từ DTM và ảnh hàng không.Trường Đại học xây dựng
4. Chủ nhiệm đề tài (2018). Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tích hợp LIDAR và máy ảnh số trong thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 khu vực Quốc Oai.Trường Đại học xây dựng
3. Chủ nhiệm đề tài (2013). Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý từ bản đồ địa hình tỷ lệ nhỏ.Trường Đại học xây dựng
2. Chủ nhiệm đề tài (2012). Nghiên cứu phương pháp thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 10 000 bằng công nghệ ảnh số.Trường Đại học xây dựng
1. Chủ nhiệm đề tài (2011). Tìm hiểu về sai số số liệu gốc và nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của số lượng điểm khống chế ngoại nghiệp tham gia định hướng mô hình lập thể.Trường Đại học xây dựng

Bài báo khoa học quốc tế

Bài báo hội thảo quốc tế

Bài báo khoa học trong nước

Bài báo hội thảo trong nước

Sách