Previous Next

Tin tức nổi bật

Hợp tác Quốc tế - Du học

Nghiên cứu khoa học

74

Quy chế quản lý các tổ chức KH&CN trực thuộc trường ĐHXDHN

 28/03/2022

[pdf-embedder url="https://cauduong.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Quy-che-quan-ly-cac-to-chuc-KHCN-truc-thuoc-truong-DHXDHN-2022.pdf" title="Quy che quan ly cac to chuc KH&CN truc thuoc truong DHXDHN 2022"]
95

[Quy định] Hoạt động NCKH của sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội

 28/03/2022

[pdf-embedder url="https://cauduong.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/Quy-dinh-hoat-dong-NCKHSV-truong-DHXDHN-2022.pdf" title="Quy dinh hoat dong NCKHSV truong DHXDHN 2022"]
459

Quyết định công nhận kết quả nghiệm thu (đợt 2) các đề tài KH&CN SV năm học 2020-2021

 15/03/2022

[pdf-embedder url="https://cauduong.huce.edu.vn/wp-content/uploads/2022/03/2020-2021-QD-cong-nhan-ket-qua-nghiem-thu-NCKHSV-dot-2.pdf" title="2020-2021 QD cong nhan ket qua nghiem thu NCKHSV (dot 2)"]