[Bài viết] Chương trình tham quan đầu khóa K68 Khoa Cầu Đường

Đánh giá

Sáng ngày 20/01/2023, Khoa Cầu Đường đã tổ chức chương trình tham quan đầu khóa K68 Khoa Cầu Đường dành cho hai lớp 68CDQ1 và 68CDQ2 chuyên ngành Quản lý hạ tầng, đất đai đô thị tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm. Trong chuyến tham quan, sinh viên hai lớp đã được Thầy Cô và các cán bộ quản lý khu đô thị giới thiệu các nội dung liên quan đến quy hoạch và cấu trúc cơ sở hạ tầng, phân bổ quỹ đất, chức năng các phân khu điển hình của một khu đô thị.

Chương trình tham quan đầu khóa hằng năm được Khoa Cầu Đường tổ chức nằm trong nội dung môn học Giới thiệu chuyên ngành cho sinh viên năm nhất. Thông qua chương trình, sinh viên được hiểu rõ hơn về chuyên ngành đang theo học, hỗ trợ tốt hơn công tác định hướng và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên trong quá trình học tập và sau khi ra trường.

Một số hình ảnh của chương trình: