[Thông báo] Trao tặng học bổng MAEDA cho sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2023