Bảo vệ luận án tiến sĩ: Cô Hà Thị Hằng (Bộ môn Trắc địa)

Đánh giá

Sáng ngày 06/10/2020, cô Hà Thị Hằng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại hội đồng cấp Đại học Quốc gia trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội . Tân tiến sĩ Hà Thị Hằng hiện đang là Giảng viên công tác tại Bộ môn Trắc địa, Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng. Cô thực hiện nghiên cứu sinh tại Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội chuyên ngành Bản đồ, Viễn thám và Hệ thống thông tin địa lý.

Một số hình ảnh tại lễ bảo vệ: