THƯ CẢM ƠN NHÀ TÀI TRỢ QUỸ HỌC BỔNG

Đánh giá

    THƯ CẢM ƠN NHÀ TÀI TRỢ QUỸ HỌC BỔNG

      Kính gửi: Các Đơn vị, Tổ chức và Cá nhân tài trợ

      Khoa Cầu Đường xin trân trọng cảm ơn sự đóng góp quý báu và thiết thực của các Đơn vị, Tổ chức và Cá nhân (gọi tắt là Nhà tài trợ) dành cho Quỹ học bổng và hoạt động phong trào sinh viên Khoa Cầu Đường (gọi tắt là Quỹ học bổng).

      Thông qua các khoản tài trợ, Quỹ học bổng đã khuyến khích, động viên các sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy phát triển các phong trào tập thể và giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống để đạt được thành tích học tập xuất sắc. Đây là tiền đề vô cùng quan trọng giúp các em trở thành những công dân hữu ích cho gia đình và xã hội.

       Mọi sự đóng góp của các Nhà tài trợ đều được Khoa Cầu Đường trân trọng và cam kết sử dụng đúng mục đích. Khoa Cầu Đường xin kính chúc các Nhà tài trợ sức khỏe, thành công và phát triển.

       Trân trọng cảm ơn!