Thông báo kết quả đăng ký Thực tập công nhân 20202 – Lần 1

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo đến sinh viên kết quả lần 1 lựa chọn ngành Thực tập công nhân kì 2 Năm học 2020 – 2021.

Kết quả lần 1: Chi tiết danh sách: KETQUATTCN

Điều chỉnh lần 1: Đối với những sinh viên chưa đăng ký ngành Thực tập hoặc sinh viên có nguyện vọng điều chỉnh ngành thực tập, đăng ký từ ngày 18/5 – 20/5 theo đường link: DIEUCHINH

Kết quả chính thức: Được thông báo ngày 24/5/2021.

Lưu ý: Tất cả những sinh viên không đăng ký lựa chọn ngành Thực tập công nhân sẽ phải chịu sự sắp xếp của Khoa và được công bố vào bản danh sách chính thức ngày 24/5/2021.

Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.