Học bổng tiến sĩ về an toàn tại Đại học Birmingham City, Vương Quốc Anh