Danh sách sinh viên đi Thực tập tốt nghiệp Đợt 1 năm học 2021 – 2022

1/5 - (1 bình chọn)

Khoa Cầu đường thông báo danh sách sinh viên được duyệt đi Thực tập tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 – 2022.

Thời gian thực tập và bảo vệ: Tuần 2 đến tuần 6 : 16/8/2021 – 19/9/2021.

Phương thức thực tập: Thực tập theo phương thức trực tuyến.

Điều kiện duyệt đi thực tập TN:

  1. Tất cả sinh viên đăng ký đi Thực tập tốt nghiệp.
  2. Sinh viên chỉ còn chờ điểm các môn học tính đến hết block 1 kì 1 năm học 2021 – 2022.

Chi tiết danh sách xem tại đây : DSTTTN1

SINH VIÊN THEO DÕI LỊCH HỌC TRÊN TRANG ĐÀO TẠO, TRANG TIN BỘ MÔN CHUYÊN TRÁCH ĐỂ NHẬN KẾ HOẠCH THỰC TẬP.