Thông báo sinh hoạt CDC số 02/2023

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo lịch sinh hoạt lớp CDC – Số 02/2023:

Thời gian: Tiết 10+11 – Thứ Tư ngày 01 tháng 3 năm 2023.

Địa điểm: Phòng thí nghiệm Bộ môn Đường ô tô – Đường đô thị – Tầng 2 Nhà thí nghiệm.

Thành phần: Toàn bộ sinh viên thuộc lớp CDC học kì 2 năm học 2022 – 2023.

Nội dung: Tìm hiểu về các thiết bị trong nghiên cứu và giảng dạy thuộc Bộ môn Đường quản lý.

Sinh viên đăng ký thông qua link sau: PTNBM010

Chi tiết liên hệ cô Lê Vân: 093.232.9166