Thông báo khảo sát nguyện vọng mở lớp chuyên ngành Cầu + Đường

Đánh giá

Trong học kì 1 năm học 2023 – 2024 nhà trường đã mở một số lớp nguyện vọng thuộc các chuyên ngành tự chọn của ngành Cầu và công trình ngầm, Đường ô tô – Đường đô thị. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số sinh viên còn nợ các môn học chưa được nhà trường mở hoặc sinh viên không được phép đăng ký vào các lớp Anh ngữ.

Để tạo điều kiện cho sinh viên tiếp tục được học hoàn thiện chương trình, khoa Cầu đường mở cổng khảo sát nguyện vọng nhu cầu học của sinh viên với các môn học sau:

Mã môn học Tên môn học Ghi chú
120402 Thực tập công nhân
120415 Thiết kế và xây dựng cầu bê tông cốt thép 1
120435 Thiết kế xây dựng cầu thép 1
120450 Nhập môn cầu
120456 Chuyên đề cầu
160411 Đường sắt
160420 Cảng hàng không và sân bay
160421 Thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường  bộ
160423 Thiết kế nền mặt đường
160424 Đồ án thiết kế nền mặt đường
160425 Quy hoạch giao thông vận tải và mạng lưới đường bộ
160463 Xây dựng đường và đánh giá chất lượng Chuyên ngành Cầu
160464 Kỹ thuật giao thông
160465 Đồ án kỹ thuật giao thông
160466 Xây dựng đường và đánh giá chất lượng
160468 Kinh tế quản lý và khai thác đường
160469 Giao thông và đường đô thị
160486 Tin học ứng dụng đường

LINK KHẢO SÁT NGUYỆN VỌNG MỞ LỚP:NGUYENVONG

THỜI GIAN KHẢO SÁT: TỪ THỨ NĂM NGÀY 17/8 ĐẾN HẾT CHỦ NHẬT NGÀY 20/8/2023.

Đề nghị các sinh viên có nguyện vọng học hoàn thiện các môn học trên lưu ý thực hiện khảo sát. Đây là điều kiện bắt buộc để khoa tiến hành các bước mở lớp theo qui định của nhà trường.