Thông báo khai hồ sơ sinh viên K65 trúng tuyển bổ sung

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo đến toàn thể tân sinh viên trúng tuyển năm 2020 thực hiện khai hồ sơ online theo đường link của Khoa cung cấp : https://forms.gle/Hb7myyRb4wtjP27J6

Thời gian thực hiện: Trước khi sinh viên làm thủ tục nhập học chính thức tại văn phòng khoa Cầu Đường – P112A1

📢📢📢  Các thông tin tân sinh viên khóa mới cần cập nhật:

1️⃣ Chủ nhật – 01/11/2020 : Từ 06H45 – 11H00 tại Tầng 2 Hội trường G3 -Tuần lễ Công dân – sinh viên.
 
2️⃣ Thứ 2 – 02/11/2020 : Học chính thức theo thời khóa biểu.

Tiết 1-3 từ 06h45’ đến 9h10’; Tiết 4 – 6 từ 9h25’ đến 11h50’

Tiết 7 – 9 từ 12h15’ đến 14h40’; Tiết 10 – 12 từ 14h55’ đến 17h200’.

Tiết 13 – 15 từ 18h00’ đế 20h30’.

🎉️🎉️🎉 Chúc các em một khởi đầu mới thành công.
Lịch học chi tiết :