Hội thảo online FORUM8 ASIA 2021

Đánh giá

Nội dung FORUM8 gửi tới quý vị trong hội thảo:

Hiện trạng sử dụng phần mềm xây dựng tại Việt Nam và tiến trình áp dụng các phần mềm BIM/CIM tại Việt Nam (bài thuyết trình tới từ thành viên Ban chỉ đạo BIM quốc gia).
Chuỗi giải pháp phần mềm phân tích kết cấu, áp dụng tính toán, thiết kế, đảm bảo chống chịu thiên tai tại Nhật Bản.
Chuỗi phần mềm mô phỏng 3D/VR áp dụng cho công trình
Các cuộc thi dành cho ngành xây dựng công trình tại Nhật Bản
(Thông tin chi tiết hội thảo: https://bit.ly/3ceQUuv)Thời gian: 14:00 – 17:25 ngày 19/03/2021
Link đăng ký: https://bit.ly/2MVPOuV (miễn phí)
Link tham dự hội thảo: (Link Zoom)
(Đường link tham dự và các tài liệu hội thảo sẽ được gửi sau khi khách hàng hoàn thành đăng ký)