[Học bổng] Đại học Thammasat – Thái Lan

Đánh giá

Chương trình học bổng Thạc sỹ, Tiến sỹ của Viện Công nghệ Quốc tế Sirindhorn – Đại học Thammasat (Thái Lan).

Hạn nộp hồ sơ: 30.9.2020

Trang đăng kí: https://graduateadmissions.siit.tu.ac.th/

Nguồn: Phòng hợp tác quốc tế – ĐHXD