GƯƠNG MẶT LIÊN CHI ĐOÀN XUẤT SẮC – SỐ 01

Đánh giá

Liên Chi Đoàn khoa Cầu Đường giới thiệu các gương mặt thành viên Ban chấp hành Liên chi Đoàn nhiệm kỳ 2019-2022 đã có những thành tích xuất sắc đóng ghóp vào sự phát triển công tác truyền thông và phong trào sinh viên khoa Cầu đường – số 01.

  1. Họ và tên: Đoàn Xuân Thi
  2. Quê quán: Thái Bình
  3. Lớp 61TRD
  4. Chức vụ: UV BCH LCĐ – Trưởng Ban Tổ chức sự kiện và Truyền thông
  5. Giải thưởng: Giải ba cuộc thi thiết kế logo CLB Tiếng Anh BRS; Giải ba cuộc thi Ảnh, Video ngắn “Tuyên truyền Văn hóa sinh viên khoa Cầu đường”.