[TOP5] Sinh viên tốt nghiệp K61 – Chuyên ngành Đường ô tô và Đường đô thị

Đánh giá
Danh sách TOP 5 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Đường ô tô và Đường đô thị K61 có điểm trung bình tích lũy cao nhất
1. Nguyễn Tiến Mạnh – 61CD1
2. Nguyễn Thị Ngoan – 61CD4
3. Vũ Ngọc Hiệu – 61CDE
4. Nguyễn Nhân Tiến – 61CD1
5. Nguyễn Thị Đào – 61CDE
Xin chúc mừng các em