Danh sách sinh viên đạt học bổng học kì 1 năm học 2020-2021

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo danh sách sinh viên đạt học bổng học kì 1 năm học 2020-2021: dshblan2.

Danh sách sinh viên đạt học bổng bản dự thảo lần 3 (Đã có sự chỉnh sửa học bổng K61): dshblan3

ĐÂY LÀ BẢN DỰ THẢO LẦN 3. TẤT CẢ THẮC MẮC GIẢI QUYẾT ĐẾN HẾT THỨ 5 NGÀY 8*4*2021.
DANH SÁCH CHÍNH THỨC NỘP LÊN TRƯỜNG – 09H00 THỨ 6 NGÀY 9*4*2021.

Lưu ý: Điều kiện tiếng Anh áp dụng cho các lớp CD+TRD+61CDE của học kì 1 dành cho từng khóa như sau.

K65 TOEIC >= 200 hoặc TACB1>=C
K64 TOEIC >= 200 hoặc TACB(1+2) >=C
K63 TOEIC >= 250
K62 TOEIC >= 300
K61 Tốt nghiệp K61 đợt 1

Điều kiện Tiếng Anh áp dụng cho các lớp CDE của học kì 1:

Khóa Trình độ phải đạt
Lớp E
K64 Đạt 5 HPTATC đạt điểm C trở lên hoặc IELTS 3.5 trở lên
K63 Đạt 9 HPTA và không có HP nào có điểm TK<5.5 Hoặc đạt IELTS >=4.5
K62 Đạt 9 HPTA và không có HP nào có điểm TK<5.5 OR IELTS >= 4.5 trở lên

 

SỐ TIỀN CHIA HỌC BỔNG THEO TỪNG KHÓA :

Khóa Hệ ĐT Được cấp Đã phát Còn lại
61 CD 138,928,261 141,570,000 -2,641,739
62 CD 145,424,906 100,035,000 45,389,906
63 CD 137,928,777 49,725,000 88,203,777
64 CD 77,460,002 0 77,460,002
65 CD 73,961,808 0 73,961,808
Tổng 573,703,754 291,330,000 282,373,754

 

Khóa Hệ ĐT Được cấp Đã phát Còn lại
61 0
62 CDE 18,514,050 5,850,000 12,664,050
63 CDE 25,199,680 22,815,000 2,384,680
64 CDE 15,942,654 7,605,000 8,337,654
65 CDE 14,399,817 0 14,399,817
Tổng 74,056,201 36,270,000 37,786,201