Thông báo ĐKMH các lớp học phần chuyên môn tự chọn K64 về trước

Đánh giá

Trong học kì 1 năm học 2023 – 2024 nhà trường đã mở một số lớp nguyện vọng thuộc các chuyên ngành tự chọn của ngành Cầu và công trình ngầm, Đường ô tô – Đường đô thị. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số sinh viên chưa kịp đăng ký học các môn trên trong thời gian đăng ký của nhà trường.

Để tạo điều kiện cho sinh viên tiếp tục được học hoàn thiện chương trình, Khoa tiếp nhận đăng ký môn học thuộc lớp nguyện vọng đã được mở như sau:

TT Mã MH Tên môn học Lớp đã mở tại HK 1 NH 2023/2024
1 120422 Đồ án lập các phương án cầu CDE, LOPNV10
2 120425 Đồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép LOPNV10
3 120445 Đồ án thiết kế xây dựng cầu thép LOPNV10
4 120485 Đồ án thiết kế và xây dựng hầm giao thông CDE, LOPNV10
5 160422 Đồ án thiết kế hình học và khảo sát thiết kế đường bộ LOPNV10
6 160467 Đồ án xây dựng đường CDE, LOPNV10

Các lớp Đồ án thuộc chuyên ngành Cầu và công trình ngầm sẽ được xếp lịch học linh động, không cố định lịch học.

Những sinh viên chưa đạt các môn học trên và chưa đăng ký được theo lịch nhà trường đăng ký qua link của khoa cung cấp.

Link đăng ký bổ sung các lớp Đồ án môn học chuyên môn tự chọn: DKMH

Thời gian đăng ký : Từ 04/08 đến hết ngày 09/08/2023.

Danh sách sinh viên chưa đạt các học phần thuộc chuyên ngành tự chọn bao gồm chung của 2 ngành Cầu – công trình ngầm, Đường ô tô – Đường đô thị. (DS không bao gồm SV chưa học chuyên môn tự chọn): DSSV.

Đề nghị các sinh viên trong diện trên lưu ý thực hiện.