Thông báo Danh sách sinh viên giao Thực tập cán bộ kỹ thuật Đợt 2 NH 2021/2022

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện duyệt đi Thực tập cán bộ kỹ thuật – K62 đợt 2 – Năm học 2021/2022.

Chi tiết danh sách xem: DSTTCBKT.V1

Danh sách chính thức đã cập nhật đến ngày 23/12/2021: DSTTCBKT 

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn chuyên ngành Đường: CNDUONG

Sinh viên có trách nhiệm theo dõi thông báo của nhà trường, khoa và bộ môn chuyên môn để nhận kế hoạch thực tập theo qui định của nhà trường.

Danh sách sẽ được khoa cập nhật thường xuyên đến hết Chủ nhật ngày 26 tháng 12 năm 2021 đối với những sinh viên đã đăng ký trên trường và khoa. Danh sách bổ sung sẽ được cập nhật Thứ 2 ngày 27 tháng 12 năm 2021.