Thông báo gặp mặt sinh viên – Tết Quý Mão 2023

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo kế hoạch gặp mặt chúc Tết sinh viên – Quý Mão 2023.

Thời gian: 09H00 – Thứ Sáu ngày 13 tháng 01 năm 2023.

Địa điểm: Tầng 1 – H3.

Thành phần: Toàn bộ sinh viên có tên trong danh sách sau.

Lưu ý: Quà chúc Tết BCN Khoa chỉ trao trong buổi gặp mặt trên, những sinh viên không tham dự buổi gặp mặt sẽ không được nhận quà tại vào buổi khác.

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN QUÀ CHÚC TẾT: QUATET

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.