Thông báo tuyển thành viên câu lạc bộ tiếng Anh khoa Cầu đường

Đánh giá

Câu lạc bộ Tiếng Anh khoa Cầu đường – Bridge and Road Student English Club – BRS thông báo tuyển thành viên như sau:

Sinh viên đăng ký tham gia:

– Sinh viên đăng ký thông tin theo đường dẫn sau: https://bitly.com.vn/wgctln

– Các lớp CDE nộp danh sách thông qua email: cauduong@huce.edu.vn

– Thời gian đăng ký và nộp danh sách: Hạn cuối Thứ 4 – ngày 18/5/2022.

Chi tiết sinh viên xem theo thông báo số 06-2022/TBCĐ ngày 10 tháng 5 năm 2022 về việc tuyển thành viên câu lạc bộ tiếng anh khoa Cầu đường.