[Thông báo] về việc thực tập công nhân K62 chuyên ngành Đường