[Tài liệu học tập] Sách chuyên ngành – Bộ môn Trắc địa biên soạn

4.5/5 - (2 bình chọn)

Sổ tay Trắc địa công trình. Phạm Văn Chuyên (chủ biên). Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1996.

Đo đạc. PGS.TS Phạm Văn Chuyên. Nhà xuất bản Xây dựng, 2000. Hướng dẫn sử dụng phần mềm GIS Arc/Infor. TS Nguyễn Thế Thận(Chủ biên). Nhà xuất bản Xây dựng, 2000.
Tổ chức hệ thống thông tin địa lý. TS Nguyễn Thế Thận (chủ biên). Nhà xuất bản Xây dựng, 2000. Trắc địa và bản đồ kĩ thuật số trong xây dựng. Nguyễn Thế Thận (chủ biên). Nhà xuất bản Giáo dục, 2000. Hướng dẫn sử dụng phần mềm surfer để vẽ bình đồ, mặt cắt và tính khối lượng san nền. Nguyễn Thế Thận. Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 1999.
Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS. PTS Nguyễn Thế Thận. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1999. Công tác trắc địa trong giám sát và thi công xây dựng công trình. PGS.TS Phạm Văn Chuyên. Nhà xuất bản Xây dựng, 2008. Trắc địa đại cương. PGS.TS Phạm Văn Chuyên. Nhà xuất bản Xây dựng, 2003.
Đo đạc xây dựng công trình. PGS.TS Phạm Văn Chuyên. Nhà xuất bản Xây dựng, 2014 Trắc địa quy hoạch đường và đô thị. TS Vũ Thặng. Nhà xuất bản Xây dựng, 2000. Hướng dẫn giải bài tập Trắc địa đại cương. Vũ Thặng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2000.
Trắc địa Xây dựng. TS Vũ Thặng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2005. Trắc địa. PGS.TS Vũ Thặng(chủ biên). Nhà xuất bản xây dựng, 2013. Trắc địa đại cương. PTS Vũ Thặng. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 1999.
Thực hành máy Trắc địa. Bùi Duy Quỳnh. Nhà xuất bản Xây dựng, 2013. Trắc địa cao cấp đại cương. TS Trần Đình Trọng. Nhà xuất bản Xây dựng, 2017 Giáo trình Trắc địa. Phạm Văn Chuyên. Nhà xuất bản Xây dựng, 2019
Đo đạc giám sát thi công xây dựng công trình. PGS.TS Phạm Văn Chuyên. Nhà xuất bản Xây dựng, 2015. Trắc địa đại cương. Trần Văn Quảng. Nhà xuất bản Xây dựng, 2001. Trắc Địa. Trần Đình Trọng (chủ biên). Nhà xuất bản Xây dựng, 2017