Danh sách khen thưởng khối CDE học kì 2 năm học 2020/2021

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo Danh sách khen thưởng sinh viên khối Cầu đường Anh ngữ Học kỳ 2 năm học 2020/221.

  • Danh sách sinh viên khen thưởng về mặt học tập : hoctap.
  • Danh sách sinh viên khen thưởng về mặt hoạt động NCKH, SVG, OLP: nckh
  • Danh sách sinh viên khen thưởng về mặt hoạt động phong trào Khoa, lớp: hoatdong

Tất cả các thắc mắc sẽ được giải đáp đến hết Thứ 7 – ngày 23/4/2022 thông qua số điện thoại: 0932329166 hoặc mail: cauduong@huce.edu.vn.

Tiêu chí khen thưởng và cách thức thực hiện xem tại Thông báo 04-2022/CĐ ngày 20 tháng 4 năm 2022 V/v xét, cấp khen thưởng khuyến khích học tập, NCKH, SVG, OLP và hoạt động phong trào cho sinh viên CDE học kỳ 2 năm học 2020/2021.