Danh sách sinh viên được bảo vệ tại Hội đồng tốt nghiệp 62CDC

5/5 - (1 bình chọn)

KHOA CẦU ĐƯỜNG THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC BẢO VỆ TẠI HỘI ĐỒNG TỐT NGHIỆP 62CDC – LỚP CẦU ĐƯỜNG TÀI NĂNG – CDC – THÁNG 3 NĂM 2022.

Điều kiện áp dụng: Kết quả được tính dựa trên ĐTB Học kì 2 NH 2020/2021:

  • Sinh viên được nhận Đồ án tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021-2022.
  • TCTL > = 154 (không bao gồm học phần Thực tập CBKTTQ + Đồ án tốt nghiệp).
  • ĐTBHK + ĐTBTL >= 2.8.
  • TOEIC >= 450 cập nhật thường xuyên theo kết quả thi của nhà trường hoặc chứng chỉ được nhà trường công nhận.
TT Mã sv TCTL ĐTBHK ĐTBTL Lớp Họ Tên TOEIC Ngành
1 55962 154 2.89 2.88 62CD1 Nguyễn Trọng Đức 540 Cầu
2 156762 154 2.98 3.18 62CD1 Trần Văn Phố 460 Cầu
3 1513962 154 3.08 3.02 62CD2 Bùi Đức Hoàng 780 Cầu
4 167162 154 3.52 3.14 62CD3 Trần Anh Quân 695 Cầu
5 39062 154 3.39 2.92 62CD4 Lê Thanh Duy 485 Cầu
6 239162 154 2.95 2.92 62CD6 Mai Minh Vượng 600 Cầu
7 86162 154 2.9 2.8 62CD6 Nguyễn Đức Hoàng 775 Đường

 

Chúc mừng các em.👏👏👏

Chi tiết hội đồng tốt nghiệp sinh viên theo dõi trên trang tin khoa, bộ môn chuyên môn.