Thông Báo DSSV Giao TT CBKT + Đồ Án Tốt Nghiệp – Đợt 3 NH 2023-2024 – Hệ B7

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo kết quả xét giao Thực tập cán bộ kỹ thuật hệ đào tạo Kỹ sư  – K64 trở về trước – Đợt 3 năm học 2023 – 2024.

  • Kế hoạch xét giao Thực tập Tốt nghiệp + Đồ án tốt nghiệp – Tháng 3*2024: Theo Thông báo số 10/TB-QLĐT ngày 06 tháng 3 năm 2024.
  • Bảng kê chi tiết các học phần môn học sinh viên chưa đạt (không bao gồm học phần Thể chất + Quốc phòng) và lộ trình ngoại ngữ sinh viên đã đạt (Toeic (hoặc tương đương) >=375) có giá trị 2 năm tính đến hiện tại bao gồm những sinh viên có điểm TOEIC hạn vào Tháng 2*2024.
  • Danh sách sinh viên đủ điều kiện giao Thực tập tốt nghiệp: DSTTTNB7
  • Danh sách chi tiết kết quả học tập: DSKQHTB7

Sinh viên thuộc ngành Cầu-CTN  + Trắc địa theo dõi trên trang tin của bộ môn chuyên ngành; ngành Đường theo dõi trên trang fanpage khoa Cầu đường để nhận nhiệm vụ và giảng viên hướng dẫn.

Đề nghị sinh viên lưu ý thực hiện.