[Thông báo] về việc tổ chức dạy và học trực tuyến học kì 1 năm học 2020-2021

Đánh giá

Trường Đại học Xây dựng thông báo tổ chức học trực tuyến học kì 1 năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 24/08/2020. Kính đề nghị các thầy cô giáo, các bạn sinh viên, học viên thường xuyên cập nhật thông tin tại website: daotao.nuce.edu.vn với bậc đại học, sdh.nuce.edu.vn với bậc sau đại học để giảng dạy và học tập theo kế hoạch