Thông báo lịch trình Tham quan, thực hành nhóm MH 68CDQ1+2

Đánh giá

Khoa Cầu đường thông báo lịch trình môn học Tham quan, thực hành và yêu cầu nội dung báo cáo môn học.

Thời gian: Từ 06H30 – 12H00 – Thứ Bảy ngày 20 tháng 1 năm 2024

Địa điểm: Khu đô thị Vinhomes Ocean Park.

Thành phần: Toàn bộ sinh viên lớp 68CDQ1, 68CDQ2 và những sinh viên có đăng ký học lại vào nhóm môn học trên. 

Danh sách sinh viên tham gia ngày 20/01/2024: DSSV

Lịch trình tham quan chi tiết như sau:

Thời gian Nội dung Địa điểm/Phương tiện
6h30 – 7h00 Tập trung, điểm danh Sân trường ĐHXDHN
7h00 – 8h00 Di chuyển đến Vinhomes Ocean Park 1 02 xe ô tô 45 chỗ + 1 xe ô tô 16 chỗ
8h00 – 9h30 Giới thiệu về khu đô thị Vinhomes Ocean Park Vinhomes Ocean Park
9h30-11h00 Tham quan, chụp hình tại 1 số địa điểm Vinhomes Ocean Park
11h00–12h00 Di chuyển về trường ĐHXDHN, kết thúc chuyến tham quan. 02 xe ô tô 45 chỗ + 1 xe ô tô 16 chỗ

 

 • Yêu cầu:
  • Tất cả sinh viên phải viết cam kết theo qui định của khoa. Nộp cam kết trước 16H00 – Thứ 5 ngày 18/1/2024 theo đơn vị lớp tại Văn phòng khoa Cầu đường – P113A1. Mẫu cam kết: DONCAMKET
  • Các thành viên trong đoàn tham quan chủ động ăn sáng, ăn trưa trong suốt chuyến đi.
  • Trang phục gọn gàng lịch sự phù hợp với việc di chuyển và vào khu vực cơ quan.
  • Kết thúc chuyến tham quan tất cả sinh viên viết báo cáo theo qui định của khoa.
  • Bìa báo cáo Tham quan, thực hành: BIABAOCAO
  • Sinh viên không nộp báo cáo đúng thời gian qui định sẽ nhận điểm F cho học phần môn học Tham quan, thực hành.
  • Chi tiết phân xe và phân công nhiệm vụ sinh viên theo dõi trên trang fanpage của khoa.
 • Đề nghị sinh viên trong danh sách trên lưu ý thực hiện.