Giao đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020

Đánh giá

Giao đồ án tốt nghiệp đợt 4 năm học 2019-2020:

  • Thời gian thực hiện Đồ án từ tuần 45, ngày 08/06/2020 đến 27/09/2020
  • Thời gian chấm sơ khảo từ ngày 21/09/2020 đến 27/09/2020.
  • Thời gian bỏa vệ từ 28/09/2020 đến 04/10/2020.
    Lưu ý: Sinh viên ngành Cầu, Trắc địa liên hệ với bộ môn hoặc lên trang web của bộ môn để được biết giáo viên hướng dẫn.