[THÔNG BÁO] Xét chọn và trao học bổng MAEDA

Đánh giá

Thông báo về việc xét chọn học bổng MAEDA Nhật Bản trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Đại học Xây dựng và Tập đoàn MAEDA Nhật Bản, Công ty MAEDA Việt Nam, Công ty CP Xây dựng & Đầu tư VÍICONS.