[Bài viết] Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong giao thông 2021” – TESD2021

Đánh giá

Hội thảo khoa học công nghệ thường kỳ “Giao thông vận tải và Phát triển Bền vững” do Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tổ chức với lần đầu tiên mang tiêu đề: Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong giao thông 2021sẽ chính thức được tổ chức vào ngày 27/11/2021 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trang chủ hội thảo: Tại đây

Hội thảo TESD 2021 được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Hội thảo Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong giao thông 2021 với mục tiêu kết nối các nhà khoa học, các nhà quy hoạch, thiết kế, các nhà quản lý, xây dựng, khai thác và các đơn vị sản xuất trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giao thông vận tải. Các bài báo tham dự hội thảo được đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Journal of Science and Technology in Civil Engineering) – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tập 15 Số 7V (2021) dành riêng cho lĩnh vực “Giao thông vận tải và Phát triển Bền vững”.

Link các bài báo tham dự hội thảo trên tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng tập 15 Số 7V (2021) (bản online): Tại đây 

Trang bìa tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng tập 15 Số 7V (2021) dành riêng cho lĩnh vực “Giao thông vận tải và Phát triển Bền vững”