GẶP MẶT BAN CHỦ NHIỆM KHOA, GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM VỚI TÂN SINH VIÊN K66

Đánh giá

Chiều ngày 28 tháng 09 năm 2021, khoa Cầu Đường đã tổ chức buổi gặp mặt giữa các thầy Ban Chủ Nhiệm Khoa, thầy/cô giáo viên chủ nhiệm với các tân sinh viên K66. Tại buổi gặp mặt này, các bạn sinh viên K66 đã được các thầy trong BCN Khoa giới thiệu tổng thể thông tin về khoa Cầu Đường, các chương trình đào tạo và các hoạt động sinh viên của Khoa. Sau đó, các bạn sinh viên K66 đã gặp gỡ và trao đổi các câu hỏi với các thầy/cô giáo viên chủ nhiệm.

Chúc các em có kỷ niệm đẹp và đạt kết quả cao trong quá trình học tập tại khoa Cầu Đường, trường Đại học Xây Dựng Hà Nội.

Nội dung trình chiếu buổi gặp mặt:

20210928 Khoa Cauduong Chao K66 Final PDF2222

Một số hình ảnh tại buổi lễ: