Thông báo nộp báo cáo môn học Tham quan, thực hành K66

5/5 - (1 bình chọn)

Khoa Cầu đường thông báo đến toàn thể sinh viên Khóa 66 đã đăng ký môn học Tham quan, thực hành trong năm học 2021 – 2022:

  • Thời gian nộp: Trước thứ Sáu – ngày 10 tháng 6 năm 2022.
  • Hình thức nộp: Sinh viên nộp trên kênh cms theo đúng nhóm môn học mình đã đăng ký.
  • Qui định viết báo cáo sinh viên xem theo hình ảnh dưới đây.