[Học bổng] Danh sách sinh viên Khoa Cầu Đường nhận học bổng Đỗ Quốc Sam năm học 2022-2023