[ĐATN] BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K64 – ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024

Đánh giá
Vào 3 ngày 08,09, 10/01/2024, Khoa Cầu Đường đã tổ chức hội đồng bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp cho sinh viên K64, đợt 1 năm học 2023-2024 với tổng cộng 9 hội đồng ở 3 chuyên ngành: Cầu và Công Trình Ngầm (04 hội đồng); Đường ô tô và Đường đô thị (04 hội đồng); Trắc địa Xây dựng-Địa chính (01 hội đồng).
Tại 2 hội đồng CDC (Lớp Kỹ sư Cầu Đường Tài năng), các bạn sinh viên đã nhận được các phần thưởng được trích từ Qũy học bổng CDC với các kết quả bảo vệ ĐATN có chất lượng cao.
👏👏👏 Chúc mừng các Tân kỹ sư
Một số hình ảnh: