Bộ môn Địa chất Công trình

Với đội ngũ cán bộ tiền thân của Khoa Xây Dựng được thành lập từ niên học 1958 – 1959 trực thuộc trường Đại Học Bách Khoa, cho đến khi Khoa Xây Dựng tách khỏi Đại học Bách Khoa thành lập Trường Đại học Xây dựng niên học 1965 – 1966, Bộ môn Địa chất công trình đã được thành lập và trực thuộc khoa Cầu Đường. Đến nay Bộ môn đã có bề dày hơn 60 năm giảng dạy và phát triển với 09 giảng viên cơ hữu. Trong số các Thầy giáo đang tham gia công tác giảng dạy có 02 Phó giáo sư, 07 Thạc sỹ và 01 Kỹ sư.

Danh sách các môn học mà Bộ môn Địa chất công trình phụ trách với cấp đại học:

  1. Địa chất công trình;
  2. Địa chất công trình & Địa chất thủy văn công trình;
  3. Khoáng vật & Thạch học;
  4. Thực tập Địa chất công trình;
  5. Thực tập Địa chất công trình & Địa chất thủy văn công trình.

Ngoài ra từ năm 1990 Trường Đại Học Xây Dựng đã mở chuyên ngành đào tạo Thạc sỹ Địa kỹ thuật xây dựng. Danh sách các môn học mà Bộ môn Địa chất công trình phụ trách đào tạo với cấp cao học:

  1. Địa chất công trình nâng cao;
  2. Các vấn đề về nước dưới đất;
  3. Hướng dẫn Luận văn cao học.

Bộ môn Địa chất công trình đã tham gia nghiên cứu khoa học 4 đề tài cấp Nhà nước, 05 đề tài cấp Bộ, nhiều đề tài cấp trường và bài báo khoa học.

Tập thể và cá nhân của Bộ môn Địa chất công trình đã đạt được nhiều danh hiệu thi đua và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cấp Bộ và cấp Trường.