Previous Next

Tin tức nổi bật

Hợp tác Quốc tế - Du học

Nghiên cứu khoa học

209

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN HỌC BỔNG WOMEN IN STEM 2024

 28/02/2024

NÔI DUNG HỘI THẢO TRỰC TUYẾN HỌC BỔNG WOMEN IN STEM 2024 Các link quan trọng: Thông tin học bổng Women in STEM 2024: Tiếng...
419

[NCKH SV] Hội nghị khoa học và công nghệ sinh viên trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2023

 14/01/2024

Sáng ngày 14/01/2023, trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khoa học và công nghệ sinh viên trường Đại học...
321

Chương trình “Seminar học thuật và chia sẻ kinh nghiệm NCKH – Số tháng 12/2023”

 14/12/2023

Sáng ngày 13/12/2023, Khoa Cầu Đường đã tổ chức chương trình “Seminar học thuật và chia sẻ kinh nghiệm NCKH – Số tháng 12/2023” tại...
549

Chương trình “Seminar học thuật và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa hoc dành cho cán bộ trẻ – số đặc biệt tháng 10/2023”

 4/11/2023

Sáng ngày 31/10/2023, Khoa Cầu Đường đã tổ chức chương trình Seminar học thuật và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa hoc dành cho...