Ủng hộ Quỹ Hỗ trợ Sinh viên khoa Cầu Đường

Đánh giá

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 lây lan nhanh, diễn biến rất phức tạp và gây tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế của toàn đất nước, trong đó có các sinh viên khoa Cầu Đường. Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của các bạn sinh viên, trong thời gian qua khoa Cầu Đường đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các tập thể và cá nhân dành cho “Qũy hỗ trợ Sinh viên khoa Cầu Đường” nhằm giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn với các bạn sinh viên, cụ thể như sau:

  • Hội cựu sinh viên khoa Cầu Đường – Đại học Xây Dựng Hà Nội đang làm việc tại Tổng Công ty TVTK GTCT – CTCP (TEDI): 57.200.000 VNĐ (Năm mươi bảy triệu hai trăm nghìn đồng).
  • 01 Giảng viên Khoa Cầu Đường (xin được giấu tên): 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng).
  • 01 Cựu sinh viên Khoa Cầu Đường (xin được giấu tên): 10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng).

Khoa Cầu Đường xin chân thành cảm ơn các tổ chức và cá nhân đã đồng hành cùng với sinh viên Khoa, ủng hộ và đóng góp vào quỹ hỗ trợ sinh viên. Khoa sẽ nhanh chóng chuyển sự giúp đỡ này để hỗ trợ kịp thời các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Xin kính chúc sức khỏe và thành công!