Bảo Vệ ĐATN Online K61 Đợt 3 Năm 2020-2021

Đánh giá

Ngày 16 tháng 07 năm 2021 đã diễn ra buổi lễ bảo vệ ĐATN K61 đợt 3 năm học 2020-2021 của sinh viên các chuyên ngành: Cầu và Công trình ngầm, Đường ô tô và Đường đô thị, Trắc địa xây dựng-Địa chính. Đây là lần đầu tiên bảo vệ ĐATN được diễn ra dưới hình thức Online qua hệ thống Zoom của trường Đại học Xây dựng trong bối cảnh dịch bệnh COVID vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chúc mừng các bạn sinh viên đã bảo vệ ĐATN thành công, chúc mừng các Tân kỹ sư.

Một số hình ảnh buổi bảo vệ: