Thông báo thu thập thông tin sinh viên diện cách ly y tế

Đánh giá
💦 Thực hiện theo thông báo số 13/TB-ĐHXDHN-QLĐT ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Phòng Quảng lý đào tạo về việc thực hiện quy định khi sinh viên, học viên trở lại học tập trung.Khoa Cầu đường thông báo đến toàn thể sinh viên trong diện cách ly y tế không đến trường học trực tiếp được: Sinh viên có trách nhiệm thực hiện khai báo y tế đầy đủ thông qua cả 2 đường link dưới đây và chịu trách nhiệm trước những thông tin của mình.
💯💯 Link khai báo thông tin Khoa: https://forms.gle/WnYXtnPVVfQ8Z8Ex6
💯💯 Link khai báo thông tin Trường: https://bit.ly/3bT6OeL
💦💦 Link cập nhật các học phần diễn ra trong thời gian sinh viên cách ly y tế: https://app.box.com/s/ka94r65y1p8dvgw0qk063ert9jnt85jk
Các học phần trên được cập nhật vào 16H00 – Thứ 6 hàng tuần. Trong trường hợp có sai sót và cần chỉnh sửa học phần của môn học sinh viên lập bảng kê theo mẫu văn bản khoa Cầu đường KCĐ-11 (sv xem trên bài đăng mẫu văn bản trên web khoa) và gửi về hòm thư của khoa: cauduong@huce.edu.vn.
💯💯 Nhóm zalo hỗ trợ sinh viên cầu đường: Từ K58 đến K65: https://zalo.me/g/cemgkr110
💯💯 Nhóm zalo hỗ trợ sinh viên K66 cầu đường: https://zalo.me/g/xelmpv206
💦Xác định F1 theo quy định của Bộ Y tế: