Lịch đăng ký môn học kì 1 năm học 2020 – 2021 và kế hoạch khung năm học 2020 – 2021

Đánh giá

Khoa Cầu Đường thông báo lịch đăng ký môn học kì 1 năm học 2020 – 2021 và kế hoạch khung năm học 2020 – 2021 như ảnh đính kèm.

Đề nghị những sinh viên còn nợ học phí lưu ý thời gian thu của nhà trường, những sinh viên có quyết định nghỉ bảo lưu đến thời hạn quay trở lại trường cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục để được đảm bảo quyền lợi.

Một số lưu ý khi đăng ký môn học :

1. Yêu cầu đọc kỹ sổ tay sinh viên trước khi đăng ký (nhà trường sẽ thông báo trên trang đào tạo)
2. Với sinh viên đăng ký đi Thực tập tốt nghiệp + Đồ án tốt nghiệp (áp dụng từ các khóa 58 trở về sau này) điều kiện TOEIC : Xét đi Thực tập TOIEC > = 375 ; Xét giao Đồ án Tốt nghiệp TOEIC > = 450. Sinh viên 61CDE bắt buộc phải tham dự kì thi của nhà trường hoặc nộp chứng chỉ có công chứng về Khoa, phòng Đào tạo.
3. Sinh viên lớp CD, TRD không đăng ký vào các lớp E, F. Tất cả sinh viên không đăng ký vào lớp CLC (lớp thuộc ban chất lượng cao), lớp thuộc khối CDIO
4. Khi tích chọn xong đăng ký cần lưu lại và chụp ảnh màn hình tránh tình trạng để mất dữ liệu. Sinh viên phải có trách nhiệm bảo mật tài khoản của mình.
5. Tất cả những sinh viên chưa đạt tiến trình học tập ngoại ngữ cần có kế hoạch học và thi theo yêu cầu của nhà trường.

Những thắc mắc cần giải đáp trong quá trình đăng ký sinh viên thông qua kênh hỗ trợ của nhà trường hoặc Trợ lý khoa, lớp trưởng để được trợ giúp.