Nét đẹp Công đoàn Trường Đại học Xây dựng năm 2020

Đánh giá

Nét đẹp Công đoàn Trường Đại học Xây dựng năm 2020

Công đoàn Khoa Cầu Đường hưởng ứng cuộc thi “Nét đẹp Công đoàn Trường Đại học Xây dựng năm 2020” với bức ảnh cô giáo TS Nguyễn Thị Nguyệt Hằng – tại công trường thử tải cầu vượt đường đua Granprix F1 – Thành phố Hà Nội (15/2/2020 – Tác giả TS Trần Việt Hùng). “Giảng dạy và Nghiên cứu khoa học luôn gắn liền với thực tiễn” là tiêu chí của giảng viên Khoa Cầu Đường.

TS Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, cựu sinh viên K47 Khoa Cầu Đường – Đại học Xây dựng, hiện là giảng viên Bộ môn Cầu và Công trình ngầm. Cô vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ (3/2020) tại Nanyang Technological University, Singapore.