Học bổng của trường Đại học Thammasat – Thái Lan

2/5 - (1 bình chọn)

Thông báo học bổng của trường Đại học Thammasat – Thái Lan

Các chuyên ngành:
– Kỹ thuật Xây dựng
– Khoa học Máy tính
– Kỹ thuật Môi trường
– Logistic
Cấp học:
Thạc sỹ – 2 năm
Tiến sỹ: 3 năm
Học bổng toàn phần gồm:
– Phí đăng ký (600 bạt)
– Phí sinh hoạt  (10.000 bạt/tháng)
– Vé máy bay (không vượt quá 20.000 bạt)
– Hỗ trợ chi phí visa, bến bãi sân bay (không vượt quá 10.000 bạt)
– Bảo hiểm thân thể, y tế
Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 15/3/2022
Hồ sơ nộp trực tuyến tại: graduateadmission.siit.tu.ac.th