BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP K61 ĐỢT 1 CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG ÔTÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊ

Đánh giá

Ngày hôm nay 27 tháng 1 năm 20121 đã diễn ra lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp K61 đợt 1 chuyên ngành Đường ôtô và đường đô thị. Tổng số 37 sinh viên đã bảo vệ thành công ở 04 hội đồng.

Xin chúc mừng các tân kỹ sư.

Link file ảnh toàn bộ buổi bảo vệ: https://drive.google.com/drive/folders/1mDWRMY7PmecW92eyYScb1FXr_JB5z72B?usp=sharing

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ: